Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn med cykelhjälm.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen på samråd i Robertsfors

Nu börjar järnvägsplanerna för Norrbotniabanan genom Robertsfors kommun ta form och det har blivit dags för samråd för delen Robertsfors-Ytterbyn.

Järnvägsplanen för sträckan Robertsfors-Ytterbyn är cirka 21 kilometer lång. Den startar strax norr om Robertsfors och avslutas vid kommungränsen till Skellefteå. 

Vi bjuder in fastighetsägare och nyttjanderättshavare, vars mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk, och allmänheten till samrådsmöte.

Vid samrådsmötet informerar vi om

  • vald järnvägslinje för sträckan Robertsfors-Ytterbyn
  • miljökonsekvensbeskrivning för sträckan
  • järnvägsplanens formella handläggning
  • förändring av allmänna vägar
  • förändring av enskilda vägar och utfarter
  • arbete i vatten

Tid: 11 juni, kl 16:30-20.00. Presentation hålls kl 18.00.

Plats: Tingshuset, Ånäset.

Samrådsmaterial finns tillgängligt under Dokument Robertsfors. Från den 12 juni finns alla handlingar tillgängliga på webben samt på biblioteket i Ånäset och i kommunhuset i Robertsfors.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du högst upp på sidan.

Synpunkter

Har du synpunkter på järnvägslinjen Robertsfors-Ytterbyn ska du skicka dem via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se eller

Trafikverket
Ärendemottagningen
Stora projekt – Norrbotniabanan
Box 810, 781 28 Borlänge

Ange ärendenummer TRV 2016/111965. Och vi vill ha dina synpunkter senast den 2 juli 2019.