Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tre glada vänner på en tågstation.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen på samråd i Skellefteå

Arbetet med järnvägsplanerna för Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun rullar på och nu har det blivit dags för samråd för delen Södra Innervik - Södra Tuvan.

Järnvägsplanen Södra Innervik - Södra Tuvan omfattar passage för järnvägen över E4, landskapsbro över åkermark vid E4 och bro över väg 824. E4 breddas vid järnvägens passage på bro och väg 824 sänks i befintligt läge för att kunna passera under järnvägen. Förändringarna av vägarna medför justeringar av vägrätten.

Vi bjuder nu in fastighetsägare och nyttjanderättshavare med flera vars mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk samt allmänheten till samrådsmöte.

Vid samrådsmötet informerar vi om:

  • vald järnvägslinje för aktuell järnvägsplan
  • miljökonsekvensbeskrivning för sträckan
  • järnvägsplanens formella handläggning
  • förändring av allmän väg
  • förändring av enskilda vägar
  • arbete i vatten (t.ex. omgrävning av vattendrag etc.)

Tid: 16 maj. Dörrarna öppnas kl 16.30 och en presentation hålls kl 18.00. Mötet avslutas vid kl. 20.00.

Plats: Pansalen, The Great Northern, Storgatan 53, Skellefteå.

Samrådskarta finnas tillgängligt under Dokument Skellefteå. Från den 17 maj finns alla handlingarna tillgängliga på webben samt i Skellefteå Stadshus.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du högst upp på sidan.

Varmt välkommen på samråd!