Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvinna med hörlurar.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullerinventering i Sävar

En del i planeringsarbetet med Norrbotniabanan är att utreda buller och då ingår inventering av byggnader och uteplatser.

Under veckorna 46-47 kommer Trafikverket att genomföra bullerinventering i Sävar på ett antal fastigheters uteplatser, fasader, fönster och friskluftsventiler.

Inventeringen genomförs på de fastigheter som kan komma att utsättas för buller från den planerade järnvägen, Norrbotniabanan. Inventeringen är viktig för att vi ska kunna utreda och dimensionera bullerskyddande åtgärder i det fall riktvärden kommer att överskridas.

Trafikverket har valt att inventera en bredare krets. De fastighetsägare som berörs av inventeringen får information via brev från Trafikverket under vecka 44.