Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två järnvägsspår med ledningar ovanför spåren.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd kraftförsörjning till Norrbotniabanan

Vi planerar för byggnation av en ny kraftledning från Yttersjön i Vindelns kommun till planerad ny transformatorstation strax utanför Robertsfors tätort i Robertsfors kommun i syfte att kraftförsörja Norrbotniabanan.

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd enligt ellagen, så kallad nätkoncession för linje. Inför koncessionsansökan genomförs nu ett samråd med berörda. Syftet med samrådet är att ge berörda parter möjlighet till insyn och påverkan samt att miljökonsekvensbeskrivningen ska få en lämplig omfattning och detaljeringsgrad.

Samrådshandlingar och kartbilagor kommer finnas tillgängligt på Trafikverkets projektsida under Dokument och Yttersjön-Robertsfors, nätkoncession för kraftledning

Under mötet genomför Skellefteå Kraft samråd för den planerade 170 kV kraftledning mellan Högaliden och Robertsfors. Trafikverket och Skellefteå Kraft avser att samlokalisera sina respektive planerade ledningar.

Välkommen på samråd

Som en del i samrådet bjuder Trafikverket och Skellefteå Kraft in till samrådsmöte

Tid: tisdag den 10 december 2019 kl. 17.30-19.30 med presentation kl. 18.00
Plats: Centrumhuset, Storgatan 20 i Robertsfors

Vid samrådsmötet informerar vi bland annat om:
- förslag till matarledningens lokalisering
- förslagets övergripande miljökonsekvenser
- nätkoncessionens formella handläggning

Synpunkter

Har du synpunkter på den planerade verksamheten kan lämnas via brev till:

   Trafikverket
   Ärendemottagningen, stora projekt Norrbotniabanan
   Box 810, 781 28 Borlänge

eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 14 januari 2020. Ange ärendenummer TRV 2019/123861.

Samrådsmötet samordnas med Skellefteå Kraft som för närvarande genomför samråd för en planerad 170 kV kraftledning mellan Högaliden och Robertsfors. Trafikverket och Skellefteå Kraft avser att samlokalisera sina respektive planerade ledningar.