Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på järnvägsstation.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd Norrbotniabanan Gryssjön-Robertsfors

Trafikverket har tagit fram ett förslag till Norrbotniabanans sträckning Gryssjön-Robertsfors.

Vi bjuder nu in fastighetsägare och nyttjanderättshavare, vars mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk samt allmänheten till samrådsmöte.

Vid samrådsmötet kommer vi informera om:

  • vald järnvägslinje för sträckan Gryssjön-Robertsfors
  • miljökonsekvensbeskrivning för sträckan
  • järnvägsplanens formella handläggning
  • förändring av allmänna vägar
  • förändring av enskilda vägar och utfarter
  • arbete i vatten

Tid: 3 december, kl 18.00-20.00. Dörrarna öppnas kl. 16.30 och en presentationen hålls kl. 18.00

Plats: Centrumhuset i Robertsfors.

Material

Samrådsmaterialet kommer finnas tillgängligt från den 4 december 2019 i kommunhuset i Robertsfors och på biblioteket i Bygdeå samt på vår webbplats under Dokument

Synpunker

Dina synpunkter skickar du till Ärendemottagningen, Stora projekt, Norrbotniabanan, Box 810, 781 28 Borlänge, eller via e-post investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2016/111963 och dina synpunkter vill vi ha senast den 3 januari 2020.