Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg i kvällssol.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kraft i Norrbotniabanans samråd

Intresset för hur Norrbotniabanan ska kraftförsörjas var stort när Trafikverket bjöd in till samråd i Robertsfors den 10 december.

Över 100 personer kom till Centrumhuset i Robertsfors för att lyssna och samtala om kraftledningen som ska förse Norrbotniabanan med ström. Den cirka 60 km långa kraftledningen kommer dras från Yttersjön i Vindelns kommun till Robertsfors.

Med på kvällens samråd var även Skellefteå Kraft och presenterade sin planerade 170 kV kraftledning mellan Högaliden och Robertsfors. En samlokalisering av respektive kraftledning kommer att ske mellan Trafikverket och Skellefteå Kraft.

Tomas Tossavainen, projektledare Trafikverket.
Tomas Tossavainen, projektledare Trafikverket. 

– Vi bygger den här kraftledningen för att den kommer ge oss en mer robust järnvägsanläggning med ökad redundans för elkraften. Att vi gör det här tillsammans med Skellefteå Kraft känns bra då vi kan minska markintrånget för en del fastighetsägare, säger Tomas Tossavainen, projektledare Trafikverket.

Processen framåt

Nu fortsätter arbetet med att ta fram en samrådsredogörelse. De synpunkter som kommer in under samrådet kommer tillsammans med övriga intressenters synpunkter vara med i bedömning av den sträckning för kraftledningen som Trafikverket slutligen kommer att söka koncession för. Projektet tar även fram en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, då den planerade verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

När det är klart skickas ansökan om koncession tillsammans med bland annat MKB och samrådsredogörelsen till Energimarknadsinspektionen som beviljar koncession. Därefter kan vi gå vidare med detaljprojektering och ersättning till markägare för ledningsrätt. Tidigast 2022 kan bygget av kraftledningen påbörjas.

Ta del av kartor och dokument här

Synpunkter skickas till

Synpunkter skickas till Trafikverket,
Ärendemottagningen, Stora Projekt Norrbotniabanan,
Box 810, 781 28 Borlänge

eller via e-post: investeringsprojekt@trafikverket.se. Senast den 14 januari 2020 vill vi ha dina synpunkter och ange ärendenummer TRV 2019/123861.