Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Tunnel genom Skellefteå inget alternativ

I olika sammanhang, senast nu i en insändare i Norran, skriver man att en nedgrävning av Norrbotniabanan genom Skellefteå vore ett bättre alternativ. Trafikverket har noga utrett frågan och valt bort det då det skulle bli för komplicerat och dyrt.

När Trafikverket påbörjade arbetet med att ta fram en järnvägsplan för Norrbotniabanans sträckning genom centrala Skellefteå  gjordes fördjupade utredningar. Resultatet visade att alternativet med att gräva ner järnvägen skulle bli väldigt komplicerat och dyrt för Trafikverket och kommunen. Det skulle även bli svårt byggmässigt och medföra stora intrång under byggtiden.

Järnvägen in i Skellefteå går över älven med en höjd där mindre båtar ska kunna passera under bron. Med en tunnel skulle det ta en längre sträcka innan man skulle komma ner under jord och på samma sätt att komma ovan jord på andra sidan av Skellefteå C på väg norrut.

Maria Erlandsson, projektledare TrafikverketFoto: Carina Forsén

– Att bygga en tunnel innebär stora intrång, speciellt då det inte finns berg utan alternativet kräver en betongtunnel/tråg som sedan täcks över med jord. Det skulle även innebära inlösen av fler fastigheter för såväl boende söder om järnvägen som norr om väg 372, säger Maria Erlandsson, projektledare Trafikverket.

Vid en tunnellösning skulle även E4 och dess anslutande ramper behöva byggas om och ge stora intrång i centrala Skellefteå.

– Under byggtiden måste trafiken på befintligt spår ut mot Skelleftehamn kunna fungera utan längre avbrott vilket blir väldigt svårt att klara med tunnelalternativet, säger Maria Erlandsson.

Trafikverket arbetar just nu med att ta fram en samrådshandling för sträckan Södra Tuvan-Skellefteå C. Nästa samråd i Skellefteå äger rum våren 2020 och då presenterar Trafikverket mer detaljer kring järnvägslinjen. Det slutgiltiga planförslaget beräknar Trafikverket kunna ställa ut på granskning under 2021.