Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på järnväg genom ett vinterlandskap.

Norrbotniabanan genom Sävar presenteras

Nu är det äntligen dags för samråd för Norrbotniabanan och sträckan Dåva-Gryssjön. Vi kan tyvärr inte vara på plats i Sävar denna gång på grund av covid-19. Samrådet genomförs som planerat fast nu helt digitalt.

– Det är viktigt att samrådsprocessen kan fortgå och vi har därför valt att lägga ut allt samrådsmaterial, kartor och filmer på webben. Delar av materialet kommer även att skickas ut till de närboende, säger Marie Eriksson, projektledare Trafikverket.

Marie Eriksson, projektledare 

I samrådsmaterialet visar vi hur järnvägen ska se ut på hela sträckan. Bland annat den nya tågstationens placering i Sävar, förslag på ersättningsvägar, nya ekodukter samt
ombyggnaden av E4 och trafikplatserna i Sävar.

– Arbetet med att ta fram järnvägsplanen har varit en resa i sig. Därför känns det bra att vi nu kan visa en samlad bild över Norrbotniabanans andra sträckning genom Umeå kommun. Jag vill uppmana alla som är berörda att de skickar in sina synpunkter till oss nu under våren. Det är viktigt att vi får veta vad man tycker så att vi kan fortsätta planeringen för Norrbotniabanan, säger Marie Eriksson.

Trafikverket kommer att svara på frågor och samla in synpunkter på samrådsmaterialet fram till den 22 april 2020. Synpunkterna redovisas sedan i en samrådsredogörelse tillsammans med Trafikverkets bemötande. Det slutgiltiga planförslaget beräknar vi kunna ställa ut på granskning under slutet av 2020.