Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Resenärer gående på tågstation.

Här ska Norrbotniabanan dras genom Skellefteå

Nu kan Trafikverket visa hur Norrbotniabanan ska dras genom centrala Skellefteå. Vi kan tyvärr inte vara på plats i Skellefteå som planerat på grund av covid-19. Samrådet genomförs som planerat fast nu helt digitalt.

Maria Erlandsson, projektledare 

– Det är viktigt att samrådsprocessen kan fortgå och vi har därför valt att lägga ut allt samrådsmaterial, kartor och filmer på webben. Delar av materialet kommer även att skickas ut till de närboende och de som påverkas mer av järnvägen har blivit kontaktade av oss direkt via telefon, säger Maria Erlandsson, projektledare Trafikverket.

Järnvägsplanen, JP07, börjar vid Södra Tuvan, passerar över Skellefte älv på bro och fortsätter in mot Risön. I höjd med Morön ansluter den nya järnvägen till Skellefteåbanans befintliga sträckning och fortsätter in mot Skellefteå C, där ett nytt resecentrum planeras tillsammans med Skellefteå kommun. Järnvägsplanen slutar strax innan Klockarbergsvägen. För att den nya järnvägen ska få plats och för att göra passage över/under järnvägen tryggare, kommer ett antal vägar behöva byggas om eller få nya dragningar.

– Vi har haft flera öppna möten i Skellefteå och löpande kunna visa våra planer för Norrbotniabanan. I det förslag vi nu kommer ut på samråd med kan man så klart se hur järnvägens dragning genom Skellefteå blir men även hur befintlig infrastruktur anpassas till den nya järnvägen. Nu liksom tidigare är det viktigt att vi får in synpunkter på vårt förslag så att vi kan fortsätta planera för Norrbotniabanan, säger Maria Erlandsson.

Trafikverket kommer att svara på frågor och samla in synpunkter på samrådsmaterialet fram till den 27 maj 2020. Synpunkterna redovisas sedan i en samrådsredogörelse tillsammans med Trafikverkets bemötande. Det slutgiltiga planförslaget beräknar vi kunna ställa ut på granskning i början av 2021.