Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två kvinnliga arkeologer ute i fält.

Arkeologisk förundersökning

I juni kommer Skellefteå museum att göra en arkeologiska förundersökning i Bureå inför bygget av Norrbotniabanan.

Trafikverket är den största beställaren av arkeologiska undersökningarna i Sverige. Det är viktigt att vi genomför arkeologiska förundersökningar och säkerställer att den information som fornlämningen kan ge om vår förhistoria tas tillvara.

Med start den 15 juni kommer Skellefteå museum därför på uppdrag av oss att göra en arkeologisk förundersökning på några områden kring Fågelberget i Skellefteå kommun. Förundersökningen ska bland annat att fastställa och dokumentera fornlämningarnas karaktär, utbredning och komplexitet samt ta tillvara eventuella fornfynd.

Inför arbetet har museet tagit hjälp av spårhundar för att leta igenom några av områdena. Hundarna är tränade att söka efter doften av brända ben och deras säkerhet är numera hög. Hundarna har markerat några platser som man kommer titta närmare på.

Undersökningen kommer till största del utföras med hjälp av spade och/eller skärslev, vilket är ett väl beprövat tillvägagångssätt vid undersökning av fornlämningars kulturlager. Det innebär att lämningen grävs på ett sätt som är varsammare än om undersökningen skett med maskin.

Fältarbetena kommer att pågå under veckorna 25-27 och när de är klara kommer marken återställas.