Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Blandade träd i en skog

Vi inventerar fladdermöss i Robertsfors kommun

Under sommaren kommer WSP på uppdrag från Trafikverket utföra en fladdermusinventering på sträckan Gryssjön-Robertsfors. Vi ska undersöka vilka arter som finns i området och vilka åtgärder vi kan behöva göra.

Alla fladdermöss i Sverige är fridlysta och att bygga en ny järnväg kan innebära att man riskerar att påverka fladdermössen på ett negativt sätt. Syftet med inventeringen är därför att få svar på vilka arter som finns i området och hur de använder sig av det. När vi vet det kan vi göra en bedömning för hur arterna kan komma att påverkas av järnvägen och vilka åtgärder som behövs för att skydda fladdermössen.

Flera sätt att bevara fladdermöss

När man bygger nya järnvägar riskerar man att boplatser och livsmiljöer för fladdermöss försvinner. Det finns också en risk att fladdermöss blir påkörda av tåg och att deras vanliga flygstråk bryts av där järnvägen går fram. Med en inventering så kommer vi veta om fladdermöss finns i området och om de har boplatser där och var de kan tänkas ha sina flygstråk. Då kan vi vidta åtgärder för att se till att fladdermössen påverkas så lite som möjligt av den nya järnvägen. Till exempel kan man modifiera en närliggande byggnad så att den passar som en ny boplats eller anpassa järnvägsbroarna så att fladdermössen kan flyga under eller över bron på ett säkert sätt.

Hur går inventeringen till?

En inventering går till så att inventerare under dagtid går ut till olika platser där fladdermöss kan tänkas finnas och sätter upp bandspelare (så kallade autoboxar). De är igång under ett antal nätter och spelar in ljud från fladdermöss om det finns några i närheten. Detta kallas för automatisk registrering. När man tagit ner bandspelarna analyserar man ljudfilerna som spelats in och artbestämmer då fladdermössen som rört sig i närheten av bandspelaren.

Samtidigt som bandspelarna sitter uppe går inventerare ut under senkvällen och natten med handhållna bandspelare (handdetektorer) för att se om de kan upptäcka kringflygande fladdermöss i områden där man skulle kunna förvänta sig att det finns fladdermöss. De lyssnar då efter fladdermössens klickande läten och när de får syn på en fladdermus kommer de även kunna se hur den rör sig och var den uppehåller sig (exempelvis över vattnet eller uppe i trädkronor) med hjälp av pannlampor. Detta kallas för att man gör en manuell inventering och med den kan man få en tydlig bild av hur fladdermössen beter sig och använder sig av området.
Du som är berörd fastighetsägare på sträckan kommer också att få ett informationsbrev från oss.

Fladdermöss i Sverige

Fladdermöss är vårt enda flygande däggdjur och en djurgrupp som är väldigt viktig ur ett ekologiskt perspektiv. De utgör 25 % av hela Sveriges däggdjursfauna och i Sverige finns det 19 arter som förekommer från sydligaste Smygehuk ända upp till Kiruna. I Västerbotten har man hittat nio fladdermusarter och i Robertsfors kommun sju arter. Man kan hitta fladdermöss i de flesta miljöer - alltifrån stadsnära parkmiljöer till jordbrukslandskap och barrskogar. Men de miljöer som man hittar allra flest arter i är halvöppna landskap som våtmarker, bryn och hagmarker samt ganska glesa lövskogar i närheten av vatten.