Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grävmaskin vid myren i Sävar.

Arkeologisk utredning i Sävar

Med start den 7 oktober kommer Arkeologerna på uppdrag av Trafikverket att göra en arkeologisk utredning i Sävar inför bygget av Norrbotniabanan.

För över 200 år sedan stod slaget i Sävar. Slaget utkämpades mellan svenska och ryska styrkor och var ett av de blodigaste slagen under Finska kriget. För att ta reda på om det finns några föremål eller kvarlevor från det slaget ska området nu undersökas.

– Inför bygget av Norrbotniabanan är det viktigt att vi genomför arkeologiska utredningar och undersökningar för att dokumentera och säkerställa att vi tillvaratar vår förhistoria, säger Marie Eriksson, projektledare Trafikverket.

Kesen_karta_300x203.jpgUtredningen som till stor del genomförs på en myr ska bland annat undersöka om det finns några föremål eller kvarlevor och i vilken omfattning. Fältarbetena kommer att pågå under oktober månad .

– Det känns otroligt spännande att få undersöka just den här platsen. Inte minst på grund av den historiska aspekten. Det vi undersöker är om det finns mänskliga kvarlevor i myren, då det finns indikationer på att sjön som låg här under tiden för slaget vid Sävar, kan ha använts som massgrav, säger Magnus Lindberg, Arkeologerna

Om du passerar den arkeologiska utredningen är det ur ett trafiksäkert perspektiv viktigt att du anpassar hastigheten och inte stannar då det saknas parkeringsplatser vid området.