Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hermelin som tittar rakt in i kameran.

Godkänd miljökonsekvensbeskrivning för Robertsfors-Ytterbyn

Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för sträckan Robertsfors-Ytterbyn. Det här innebär att vi nu kan ställa ut järnvägsplanen för granskning.

I arbetet med att ta fram järnvägsplaner för Norrbotniabanan ska Trafikverket beskriva hur den nya järnvägen kommer påverka miljön och dess konsekvenser på landskap, djurliv, naturmiljö och kulturmiljö. Allt detta beskrivs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som Länsstyrelen ska godkänna.

– Det känns jättebra att Länsstyrelsen och vi har en gemensam bild av miljökonsekvenserna för Norrbotniabanans sträcka Robertsfors-Ytterbyn. Nu när MKB:n är godkänd kan vi komma vidare i arbetet med att bygga Norrbotniabanan, säger Helena Westberg, projektledare Trafikverket.

I november kommer Trafikverket att ställa ut järnvägsplanen för granskning. Information kommer att skickas ut till de som berörs av järnvägsplanen och alla handlingar kommer att läggas upp under Dokument.  

Vid granskning har allmänheten, enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och myndigheter möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på järnvägplanen. Alla inkomna yttranden kommer därefter att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande.

Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning JP04 (pdf, 206 KB)