Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Godkänd miljökonsekvensbeskrivningen för Gryssjön-Robertsfors

Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för sträckan Gryssjön-Robertsfors.

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för sträckan Gryssjön-Robertsfors har pågått sedan 2017 och beskriver vilka konsekvenser projektet har på miljön. Det vill säga hur det påverkar landskap, djurliv, naturmiljö och kulturmiljö. I juli 2020 lämnades den in till länsstyrelsen.

Efter kompletteringar gällande vattenmiljö, barriäreffekter, kulturmiljö och deponin vid Bygdeå lämnades det återigen in till länsstyrelsen i december. Nu har länsstyrelsen lämnat besked om att den godkänns.

- Det har varit ett intensivt arbete och känns otroligt bra och att vi nu kan ta nästa steg som är att ställa ut järnvägsplanen för granskning. Förhoppningen är att vi kan göra det i mars, säger Helena Westberg, projektledare Trafikverket.

När järnvägsplanen ställs ut för granskning har enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och allmänheten möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och det är en del i den formella planprocessen.