Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvinna tittar ut genom fönstret på ett tåg.

Samråd Natura 2000-området Sävarån

Järnvägsplanen för Norrbotniabanans del längs Dåva–Gryssjön berör Natura 2000-området Sävarån i Umeå kommun, samt dess biflöden. Trafikverket bjuder nu in till skriftligt samråd för att samla in synpunkter.

Som ett led i arbetet med Norrbotniabanan har Trafikverket upprättat en järnvägsplan för anläggning av cirka 17 kilometer ny järnväg, för sträckan längs Dåva–Gryssjön. Järnvägssträckningen berör Natura 2000-området Sävarån i Umeå kommun, Västerbottens län. Som ett led i arbetet söker vi tillstånd enligt miljöbalken och genomför samråd. Vi samråder med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, kommunen och de enskilda som kan antas bli direkt berörda. Utöver dessa samråder vi även med statliga myndigheter samt den allmänhet som åtgärderna kan beröra. Vi bjuder nu in till skriftligt samråd och välkomnar era synpunkter. 

Material

Samrådsunderlaget hittar du här:
Natura 2000_avgränsningssamråd (pdf, 10,3 MB).pdf

Underlaget beskriver befintliga förhållanden, planerade åtgärder, konsekvenser samt förslag till skyddsåtgärder i Natura 2000-området och dess biflöden.

Vill du ha mer information? Kontakta Marie Eriksson, projektledare, eller Jonas Jonsson, miljöhandläggare. Du hittar deras kontaktuppgifter under den röda fliken ”Kontaktuppgifter”, högst upp under sidans rubrik.

Synpunkter

Skicka in dina synpunkter till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till Trafikverket senast den 20 augusti 2021. Ange ärendenummer TRV 2021/81867.