Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två människor utför arkeologisk utgrävning i skog på Harrsjöbackenskog

Arkeologisk förundersökning vid Harrsjöbacken i Skellefteå kommun

På uppdrag av Trafikverket kommer Skellefteå museum att göra en arkeologisk förundersökning söder om Bureå inför bygget av Norrbotniabanan, med start den 23 augusti.

Trafikverket är den största beställaren av arkeologiska undersökningarna i Sverige. Det är viktigt att genomföra arkeologiska undersökningar för att säkerställa att den information som fornlämningarna kan ge om vår förhistoria tas tillvara. På uppdrag av Trafikverket kommer Skellefteå museum därför genomföra en arkeologisk förundersökning vid Harrsjöbacken i Skellefteå kommun. Förundersökningen startar den 23 augusti och ska bland annat fastställa och dokumentera fornlämningarnas karaktär, utbredning och komplexitet samt tillvarata eventuella fornfynd.

Under 2018 och 2019 har tidigare förundersökningar genomförts i anslutning till årets undersökningsområde. De resulterade i att 12 nya fornlämningar påträffades och att boplatsområdet kunde avgränsas. Inom området har därmed totalt 20 fornlämningar påträffats. De anläggningar som daterats visar att de användes någon gång under perioden 400-600 e. Kr.

 – Inom boplatsområdet har man tidigare funnit bland annat gravar, kokgropar, härdar och boplatsgrop. Fynd av en stenklubba med skaftränna samt kvartsavslag från redskapstillverkning har också hittats vid de tidigare undersökningarna. Det blir spännande att se vad vi hittar vid årets fältarbete, säger Ann-Christin Burman, kulturmiljöspecialist vid Trafikverket.

Fältarbetet kommer att pågå vid Harrsjöbacken i Skellefteå kommun under veckorna 34–36. När arbetet är färdigt kommer marken att återställas.