Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Blyertspennor på rutigt papper

Så här går upphandlingarna till

Här kan du läsa om hur det går till vid Norrbotniabanans upphandlingar.

Vid upphandlingarna i Norrbotniabanan följer Trafikverket reglerna i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Löpande upphandlingar och avrop

I större projekt, som Norrbotniabanan pågår alltid mindre upphandlingar och avrop på stödjande verksamhet. Dessa annonseras på Trafikverkets webbplats under aktuella upphandlingar och Trafikverkets upphandlingsplan. 

Anbudsansökningar sker genom Trafikverkets upphandlingssystem CTM.

Se planerade upphandlingar i inköpstidplanen

Om du vill hitta upphandlingar och deras preliminära tider, se Trafikverkets inköpstidplan längre ned på sidan. Vi uppdaterar planen varje månad.

Upphandlingar med leverantörer i kvalificeringssystemet TransQ

Trafikverket använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader över tröskelvärdet. Tröskelvärdet är 45 256 666 kronor för byggentreprenader och 3 612 854 kronor för varor och tjänster.

Årligen annonserar Trafikverket nationellt och i EU-databasen TED att Trafikverket använder TransQ för upphandlingar över tröskelvärdet. Denna annons innefattar också hela systemets nomenklatur, det vill säga en lista på alla varor, tjänster och entreprenader som kan tänkas bli upphandlade.

Läs mer om hur Trafikverket upphandlar här.