Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beredningsremiss juni 2014

(Dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.)

Beredningsremiss, informationsbrev (1 MB)

Beredningsremiss, missiv (1 MB)

Beslut om rangordning för studerade korridorer inom järnvägsutredning Ostlänken daterat 2014-05-27 (218 kB)


Kartor över samtliga korridorer för tillåtlighetsprövning

(Dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster. Filerna är mellan 2 och 3 MB.)

Översikt kartor

Samtliga korridorer, karta 1

Samtliga korridorer, karta 2

Samtliga korridorer, karta 3

Samtliga korridorer, karta 4

Samtliga korridorer, karta 5

Samtliga korridorer, karta 6

Samtliga korridorer, karta 7

Samtliga korridorer, karta 8

Samtliga korridorer, karta 9

Samtliga korridorer, karta 10

Samtliga korridorer, karta 11

Samtliga korridorer, karta 12

Samtliga korridorer, karta 13


Kartor över korridoren med rang nummer ett i rangordningen

(Dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster. Filerna är mellan 2 och 3 MB.)

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 1 

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 2

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 3

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 4

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 5

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 6

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 7

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 8

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 9

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 10

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 11

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 12

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 13


Material från Järnvägsutredningen

Länkar till annan del av webbplatsen.

JU Ostlänken Gemensam del Järna – Linköping, slutrapport, daterat september 2009 finns under Dokument>Arkiv>Järnvägsutredning

JU Ostlänken Järna – Norrköping, slutrapport, daterat september 2009 finns under Dokument>Arkiv>Järnvägsutredning bilaga 3

Samrådsredogörelse, daterat september 2009 finns under Dokument>Arkiv>Järnvägsutredning

MKB Ostlänken Järna – Norrköping, slutrapport, daterat september 2009 finns under Dokument>Arkiv>MKB

JU Ostlänken Järna – Norrköping (Loddby), slutrapport (val av alternativ) daterat mars 2010 med kartor över vald korridor finns under Dokument>Arkiv>Järnvägsutredning

JU Ostlänken Norrköping – Linköping, slutrapport, daterat september 2009 finns under Dokument>Arkiv>Järnvägsutredning bilaga 3

Samrådsredogörelse, daterat september 2009 finns under Dokument>Arkiv>Järnvägsutredning

MKB Ostlänken Norrköping – Linköping, slutrapport, daterat september 2009 finns under Dokument>Arkiv>MKB

JU Ostlänken Norrköping (Loddby) – Linköping C, slutrapport (val av alternativ), daterat 2010-06 med kartor över vald korridor finns under Dokument>Arkiv>Järnvägsutredning


Kompletteringar gjorda mellan utställelsen av järnvägsutredningen och juni 2010

(Dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.)

Förteckning över kompletteringar gjorda mellan utställelsen av järnvägsutredningen och juni 2010 (230 kB)

PM – tunnel under Göta Kanal, daterat 2009-06-03 (1,4 MB)

PM – Översvämning Norrköping, daterat 2009-04-20 (399 kB)

PM – Svar MSB efter utställelse, daterat 2009-05-04 (118 kB)

PM – Sevesoanläggningar, daterat 2009-04-20 (513 kB)

Kompletterande utredningskorridor norr om Sjösa, daterat 2009-09-08 (1,2 MB)

Komplettering av MKB gällande kompletterande utredningskorridor norr om Sjösa, daterat september 2009 (4,2 MB)

PM – Korridorutvidgning Vagnhärad daterat 2010-02-08 (121 kB)

Miljökonsekvensutredning, särtryck komplettering av MKB avseende korridorjustering i Vagnhärad, daterat mars 2010 (5,4 MB)


Kompletteringar gjorda mellan juni 2010 och maj 2014

(Dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.)

Förteckning över kompletteringar gjorda mellan juni 2010 och maj 2014 (227 kB)

PM Korridorminskning, daterat 2014-05-23 (1 MB)

Artskyddsförordningen i Ostlänken, daterat 2014-04-07 (1,8 MB)

Analys av miljökvalitetsnormer för vatten inom projekt Ostlänken, daterat 2014-05-13 (4,8 MB)

Översiktlig bedömning av Ostlänkens konsekvenser för Natura 2000-områden med vattenanknutna naturtyper och arter PM Natura 2000 områden och vattenanknutna naturtyper och arter, daterat 2014-05-14 (2,8 MB)

PM – Ostlänken kulturmiljö och landskap, daterat 2014-05-18 (4,7 MB)

PM Översvämning Norrköping – uppdatering klimatrisker, daterat 2014-03-19 (1,2 MB)

Hantering av tillstånd Natura-2000 områden, daterat 2014-05-23 (92 kB)

PM hantering av befintlig bana Järna-Åby, daterat 2014-05-05 (1,3 MB)

PM kompletterande beskrivning av utformningsalternativ för bytespunkten Norrköping, daterat 2014-05-23 (564 kB)

PM Kompletterande beskrivning av buller för utformningsalternativ Norrköping, daterat 2014-05-08 (3,2 MB)

PM Hushållning med jordbruksmark, daterat 2014-05-23 (335 kB)

PM Hantering av Linköpings tätort, daterat 2014-05-31 (760 kB)