Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fastighet vid järnväg

Mark och fastighet för Ostlänken

Här kan du läsa om vad som principiellt gäller för fastigheter som ingår i utredningsområdet och för de som kommer påverkas fysiskt av Ostlänken.

Inom den korridor för Ostlänken som Trafikverket har fått tillåtlighet för finns cirka 1 300 fastigheter. Allt eftersom vi får mer kunskap om förhållandena kan vi också bättre avgöra var inom korridoren som det är lämpligast att järnvägen går.

Lösningar för berörda fastighetsägare

Att ta fram en järnvägsplan tar flera år. Människor som bor nära bygget har en särskilt utsatt situation. Vårt planeringsarbete ska bidra till att vi hittar en lösning där frågor om bland annat teknik och ekonomi på ett hållbart sätt kan balanseras mot intrånget i de boende-, kultur- och naturmiljöer som vi ska passera. Våra markförhandlare hjälper till att hitta en lösning i de fall järnvägens tänkta sträckning påverkar någons hem eller företag.

Först när en fastställd järnvägsplan vinner laga kraft får Trafikverket börja förhandla om exempelvis markåtkomst. Exempel på åtgärder kan vara: intrångsersättning, köp/byte av mark, bullerskydd med mera.

Om du vill veta om din fastighet är berörd kan du kontakta oss. Vi besöker till exempel gärna de fastighetsägare som i lugn och ro vill gå igenom hur Ostlänken kan påverka just deras hem eller företag. Kontaktinformation finns på respektive sida för "Aktuellt i ditt område".