Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grönt tåg på räls

Miljö i projekt Ostlänken

En järnväg sätter alltid sina spår i landskapet. Både natur- och kulturmiljöer samt de människor som bor längs den planerade sträckningen påverkas. Att begränsa de negativa effekterna är därför en av våra viktigaste frågor.

För att tågen ska kunna hålla de höga hastigheter en ny höghastighetsjärnväg byggs för krävs en relativt rak dragning med små lutningar och stora kurvradier. Det innebär att vi har mycket små möjligheter att “runda” en viss fastighet eller ett visst område. Inventeringar av kultur- och naturmiljöer inom den korridor vi ska hålla oss inom har därför redan påbörjats. Flera tillstånd, kopplat till olika villkor, har dessutom redan sökts och beviljats för exempelvis de Natura 2000-områden Ostlänken berör.

Bland de områden vi kommer att arbeta med ingår exempelvis skydd av vatten (naturmiljö), buller och vibrationer (hälsa), masshantering och transporter (klimat) samt skydd av värdefull vegetation och fornlämningar (kulturmiljö).

Människor som bor nära bygget har en särskilt utsatt situation. Vår ambition är att alltid i god tid informera om eventuella störningar, både under planerings- och kommande byggskede.

När vi har ett förslag på sträckning framme kommer den bygga på en rad avvägningar mellan olika intressen. Hur vi resonerat kommer att presenteras i både miljökonsekvensbeskrivningar och gestaltningsprogram.