Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kulturmiljö och arkeologi i projekt Ostlänken

Kulturmiljö är en av de mest betydande miljöaspekterna att hantera i projekt Ostlänken. Landskapet längs sträckningen har ett rikt innehåll av varierade kulturmiljöer, såväl höga vetenskapliga värden som bruks- och identitetsskapande värden.

Just nu pågår arkeologiska utredningar inom den korridor som förordats i järnvägsutredningen. Inom korridoren finns flera mycket fornlämningsrika områden som ska passeras. På sikt innebär därför Ostlänken att ett omfattande arkeologiskt utgrävningsarbete kommer att äga rum.

Vi arbetar i nära dialog med länsstyrelserna och kommunerna för att hitta den bästa möjliga sträckningen för järnvägen inom den föreslagna korridoren. Målet är att utforma järnvägsanläggningen på ett sätt som i möjligaste mån tar tillvara på kulturmiljöns värden.