Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över sjö
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya tag för Ostlänken i Linköping

Under 2017 börjar Trafikverket en ny utredning om hur höghastighetsjärnvägen ska dras genom centrala Linköping och var stationen ska ligga. Under utredningen kommer det finnas flera tillfällen för allmänheten att bidra med synpunkter på alternativen.

När en ny järnväg planeras och det finns flera alternativ för hur den kan dras genomför Trafikverket en så kallad lokaliseringsutredning, som är ett tidigt stadium i arbetet med att ta fram en järnvägsplan. Utredningen ska se var järnvägen bäst kan dras i marknivå genom Linköping och även hur Ostlänken ska kopplas till en framtida fortsättning av höghastighetsjärnvägen mot Jönköping och vidare mot Malmö och Göteborg. I arbetet med lokaliseringsutredningen kommer både tidigare inhämtad kunskap och nya förslag att studeras.

Syftet är att utreda olika alternativ för dragningen av järnvägen och placeringen av stationen, för att kunna jämföra kostnader, påverkan på stadsmiljön och vad som ger de bästa förutsättningarna för tågen som ska trafikera höghastighetsjärnvägen. Det ska ge bra planeringsförutsättningar för det fortsatta arbetet för både kommunen och Trafikverket.

– I första hand är lokaliseringsutredningen ett viktigt verktyg i den demokratiska dialogen som vi på Trafikverket använder för att få fram bra synpunkter från allmänheten, Linköpings kommun, andra myndigheter, näringslivet och andra intressenter. Resultatet blir ett underlag när vi går vidare med mer tekniska utredningar i arbetet med järnvägsplanen, säger Malin Holen, projektchef för Ostlänken.

Under lokaliseringsutredningen kommer det pågå samråd med de som bor eller verkar i närområdet som utreds och det kommer vara en tät dialog med kommunen och andra parter. Målsättningen är att i slutet av 2018 kunna välja var järnvägen ska dras och var stationen ska placeras, som Trafikverket och Linköpings kommun kan enas kring.

Projekt Ostlänken arbetar idag med tio järnvägsplaner på sträckan från Järna fram till Tallboda i Linköpings kommun. Där finns redan en vald korridor och arbetet pågår med att projektera och väljaden optimala dragningen av höghastighetsjärnvägen, den så kallade spårlinjen.

Från kommungränsen med Norrköping och fram till Tallboda börjar projektet komma igång med markundersökningar, naturvärdesinventeringar, arkeologiska undersökningar och andra fältarbeten.