Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Porträtt av Malin Holen, före detta projektchef
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya utmaningar för 2017

I vårt intensiva projekteringsarbete sker mängder av aktiviteter och insatser. I detta är konsulterna som arbetar i våra uppdrag otroligt viktiga, men också våra dialoger med kommunerna längs sträckan. Att bygga Ostlänken är ett lagbygge på många sätt.

Mängder av svåra frågor får sin belysning under denna fas. Vilken linjesträckning är den bästa? Hur kan vi balansera mellan olika intressen? Hur kan vi samråda med omgivningen och samtala med de vars fastigheter påverkas? Hur kan vi utforma järnvägen så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt? Genom vår projektering ska vi skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation samt att Ostlänken skapar nytta för kommande generationer. Engagemanget för denna viktiga uppgift är på topp i vår egen organisation och hos våra leverantörer. Många kan vara stolta över att vara med i detta historiska samhällsbygge.

I delprojekt Linköping har vi precis startat upp arbetet med en lokaliseringsutredning från Tallboda genom Linköping. En första del i detta arbete är att handla upp en konsult. Andra viktiga delar i detta delprojekt är hanteringen av natur och kulturmiljö men också utformningen där Linköpings resecentrum och befintlig järnväg möter höghastighetsjärnvägen och framtida stadsutveckling i Linköping. Sedan ett drygt halvår tillbaka arbetar vi med de tidiga delarna i järnvägsplanen för Bäckeby-Tallboda.

I delprojekt Norrköping har vi under förra året haft de första samråden för sträckorna norr och söder om staden. Utformningen av de centrala delarna i Norrköping och resecentra ligger steget efter tidsmässigt. Det är komplexa samband mellan befintlig infrastruktur, höghastighetsjärnvägen och framtida stadsutvecklings som ska få sin hantering inom denna geografi. Utöver arbetet i centrala Norrköping fördjupar vi vårt arbete kopplat till passagen genom Kolmården.

Förutom projektering så förbereder vi byggstart för Kardonbanan till Händelö och i nästa läge ska godsbangården få en ny placering. Båda dessa åtgärder är viktiga för effektiv godshantering i Norrköping men också helt nödvändiga förberedelser för att vi i nästa läge ska komma fram med höghastighetsjärnvägen.

I delprojekt Nyköping börjar vi närma oss vårt linjeval och därtill kopplat första samråd. Tidigare än så ligger vi med resecentrum i Nyköping där vi gör vårt samråd redan nu i denna vecka. Utöver vårt redan fördjupade arbete vid Nyköping C arbetar vi också intensivt med att få till bra lösningar för att kombinera höghastighet och kapacitet med bra tillgänglighet till Nyköping och Skavsta samt få till bra lösningar för passager genom Natura 2000 och Nyköpingsåns dalgång.

I delprojekt Södertälje/Trosa har vi tidigare gjort vårt linjeval och haft det första samrådet. Projekteringsarbetet fördjupas och extra fokus har vi på anslutningen till befintlig järnväg i Järna, passagen genom Natura 2000 området i Tullgarn och Vagnhärads resecentrum.

Om jag blickar framåt ser jag att våra viktigaste milstolpar för 2017 är:

  • Att vi får regeringens tillåtlighet senast vid halvårsskiftet 2017. Tillåtligheten är regeringens formella beslut om den korridor som vi i projektet har föreslagit för Ostlänkens dragning för hela sträckan.
  • Att vi byggstartar Kardonbanan i Norrköping vilket är ett viktigt förberedande arbete för att vi senare ska komma fram med höghastighetsjärnvägen och en viktig del i en effektiv godshantering.
  • Att vi upphandlar lokaliseringsstudie genom Linköping vilket innebär att vi skarp arbetar med hela sträckan mellan Erstaberg och Linköping.

Under 2017 fortsätter vi också att utveckla våra arbetssätt och vår organisation för att vara redo för byggstart av höghastighetsjärnvägen. Vi planerar för detta 2019/20. Är du en av dem som vill vara en del av vårt spännande bygge? Följ oss på vår hemsida där du också kan se våra lediga jobb.

Ha det så bra tills vi hörs igen!

Malin Holen