Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över sjö
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hänt i Nyköping under januari 2017

Samråd genomfört och synpunkter samlas in

Det öppna huset genomfördes i samarbete mellan Trafikverket, Cowi (på uppdrag av Trafikverket) och Nyköpings kommun. Eventet ägde rum på Culturum den 25 januari. Synpunkter och resultatet från det Öppna huset samlas nu in och sammanställs.

En annan aktuell del i projektets arbete kring Nyköpings resecentrum är att slutföra arbetet med den första delen av systemhandlingen, som är den tekniska beskrivningen av anläggningen och redovisar alla väsentliga, funktionella, tekniska, ekonomiska och miljötekniska krav inklusiive gestaltningskrav på anläggningen.

Den del av projektet som jobbar med höghastighetsbanan ligger nu i startgroparna för att påbörja projekteringen av systemhandling för denna del av projektet. Detta föregås av slutförandet av underlag i form av ett förslag till spårlinje samt detaljerade planering av de kommande aktiviteterna under 2017. Det pågår även aktiviteter för att planera och förbereda de öppna hus som planeras hållas för dessa delar av projektet senare i år.
Geotekniska undersökningar och installation av grundvattenrör pågår kontinuerligt och har under månaden varit förlagda öster om Skavsta flygplats, nordost om trafikplats Gammelsta och runt Sjösa.