Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggnader och bostäder med utsikt över en flod.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt alternativ utreds - bibana mellan Skavsta och Nyköping

Trafikverket utreder en ny alternativ dragning av bibanan mellan Skavsta och Nyköping. Anledningen och ambitionen är att skapa bättre kapacitet för både höghastighetstågen och de snabba regiontågen och därför behöver detta utredas vidare.

- Vi behöver titta på vilka möjligheter och konsekvenser en alternativ dragning av bibanan skulle få för den framtida trafiken på Ostlänken, säger Anna Forslund, hållbarhetschef för Projekt Ostlänken. Vår ambition är att skapa bättre kapacitet för både höghastighets- och de snabba regiontågen och utredningen ska besvara denna fråga samt visa om den alternativa lösningen är tekniskt genomförbar och hur det skulle påverka kapaciteten, kostnaden och miljöpåverkan.

- Det nya alternativet innebär att vi i samband med kompletteringarna till regeringens behandling av tillåtligheten för Ostlänken kommer att utreda möjligheten att ändra korridoren för bibanan så att stoppet vid Skavsta hamnar på bibanan i stället för på höghastighetsbanan. Det skulle väsentligt kunna öka antalet tåg som kan stanna både i centrala Nyköping och vid Skavsta och möjliggör för Nyköpingsborna att ta tåg till flygplatsen. Samtidigt skulle höghastighetstågen få bättre förutsättningar för de längre resorna. Det som ska utredas är alltså om denna lösning är tekniskt genomförbar till en rimlig kostnad, utan påtaglig skada för riksintresset vid Nyköpingsåns dalgång och med en bra tillgänglighet för resande till och från Skavsta flygplats, berättar Anna Forslund.

Det kommer att genomföras samråd med allmänhet, Nyköpings kommun, andra myndigheter och intressenter mellan den 14 augusti och 1 september 2017 för att samla in synpunkter som utredningen ska ta hänsyn till, avslutar Anna Forslund.

Utredningen behöver göras innan regeringen fattar beslut om tillåtlighet eftersom det beslutet sedan låser fast inom vilken korridor som Ostlänken får byggas. Utredningen är en komplettering till tidigare framtagen järnvägsutredning och görs som ett tillägg till de kompletteringar som regeringen krävt inför beslutet om tillåtlighet för Ostlänken. Tillåtligheten innebär att regeringen prövar Ostlänkens geografiska placering utifrån Miljöbalken. Nu arbetar Trafikverket med att ta fram underlag för de kompletteringarna som regeringen begärt in och det handlar bland annat om påverkan av riksintressen och vattenförekomster längs med sträckan.

Varför genomförs en ny lokaliseringsutredning?

- Arbetet med Ostlänken blir allt mer synligt för invånare, företag och andra organisationer som bor och verkar utmed sträckningen. I takt med vårt pågående arbete lär vi oss mer och mer om helheten och vi får ökade kunskaper. Med nya insikter inser vi ibland att vi saknar tillräckligt med kunskap för att gå vidare i ett tänkt spår. Vi inser att vi behöver mer kunskap och för att agera ansvarsfullt måste vi i dessa situationer utreda vidare. Det är en ständigt utveckling av projektet.

- Olika lösningar och alternativ till utformningen av Ostlänken sammanvägs och analyseras löpande under arbetes gång och medför då och då att vi behöver komplettera med fler utredningar. Vi tycker också att det är viktigt att samråda våra förslag och idéer med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, kommunerna, med flera, för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för resenärerna. Sammantaget har vi kommit fram till att en kompletterande lokaliseringsutredning för Nyköpings bibana är nödvändig. Det är viktigt att understryka att det är en kompletterande utredning som ska göras.

Trafikverket har ett långsiktigt ansvar för samhälls- och infrastrukturutveckling, inom samtliga trafikslag, och det innebär att vi måste vända på alla stenar i syfte att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för att komma med de slutliga förslagen som läggs fram till regeringen.

- Vi tar vårt uppdrag som samhällsutvecklare på stort allvar och vårt förslag, i detta fall, ska gynna framtidens transporter - både ekonomiskt och hållbart.

- Ostlänken är den största infrastruktursatsningen som genomförs i modernt tid, avslutar Einar Schuch.

 

Einar Schuch, Regional Direktör på Planering Region Öst inom Trafikverket och är ansvarig för Ostlänken ur ett planeringsperspektiv.