Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Porträtt av Malin Holen, före detta projektchef
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråden är viktiga

Inom ramen för Ostlänken sker i dag omfattande arbete med projektering, produktion och förberedelse för produktion. Genom vårt arbete med Ostlänken ska vi skapa förutsättningar för samhället att utvecklas.

Vi bidrar med kapacitetsförbättring, regional utveckling samt snabbare och pålitligare transporter. Storyn bakom arbetet är stor och viktig. Av allt det arbete som pågår är det våra samråd som syns mest utåt.

Samråd med andra myndigheter och kommuner är viktigt för att vi ska kunna ta hänsyn till och samverka med annan samhällsutveckling. Men också för att kunna ta så stor miljöhänsyn som möjligt. Den samverkan som sker mellan myndigheter och kommuner är en viktig faktor för vår framgång i samhällsutvecklingen. En samverkan som måste ske utifrån respekten för våra respektive roller.

Samråd med de som bor och verkar längs med vår linjesträcka är en del av den svenska demokratiska processen. Men är också viktigt för att vi på Trafikverket ska kunna öka våra kunskaper om området som vi vill bygga i. Det ger oss nya kunskaper som inte syns på kartan. Vi har under samråden för Ostlänken fått in flera förslag som vi har tagit fasta på och arbetat vidare med. Förslag och input kommer både från myndigheter och privatpersoner. Ju, tidigare vi får dessa synpunkter och förslag desto lättare är det att arbeta in dem i vårt planläggningsarbete. Då hjälper det oss att utforma en järnväg som är så effektiv som möjligt och samtidigt att minimera påverkan på omgivningen.

En önskan är att få fler människor nyttja sin möjlighet att påverka genom att delta i samråden. Ju fler människor i olika ålder, av olika kön och med olika bakgrund som lämnar synpunkter desto bredare blir underlaget och projektets kunskap. Oftast träffar vi allmänheten via öppna hus där vi berättar om projektet och lyssnar på synpunkter. Numera finns även möjlighet att lämna synpunkter via projektets hemsida. Hur framtida samråd ska ske är något vi behöver fortsätta tänka vidare kring. Våra två nästa samrådsmöten kommer vara i Svalstaskolan i Nyköping den 15 juni och i Stavsjö föreningshus den 20 juni.

Vill du bidra till samhällsutvecklingen och ökad kapacitet på järnvägen? Våra lediga tjänster hittar du här: www.trafikverket.se/jobbahosostlanken