Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skiss av lokaliseringsutredningens alternativa dragning av bibanan mellan Nyköping och Skavsta.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd Nyköpings bibana

Nu genomför Trafikverket samrådsperiod angående den nya lokaliseringsutredningen av en alternativ dragning av bibanan mellan Nyköping och Skavsta. Samrådsperioden är mellan den 14 augusti och 1 september 2017.

I den ursprungliga järnvägsutredningen från 2010, se länkar längst ner, är Skavsta station föreslagen att placeras på höghastighetsbanan. I den nya lokaliseringsutredningen studeras möjligheten att placera Skavsta station på bibanan från Nyköping C.

Mellan den 14 augusti och den 1 september pågår samråd för denna nya lokaliseringsutredningen och Trafikverket vill ha in så många synpunkter som möjligt. Här hittar du synpunktsformulär, klicka sedan på Nyköping.

Samrådsmaterialet består av två dokument:

  • PM Kompletterande lokaliseringsutredning bibana Nyköping.
  • Miljökonsekvensbeskrivning Skavsta station på kort bibana.

Det går att läsa eller hämta dokumenten här på Trafikverkets hemsida. Materialet finns också utlagt på tre orter i fysiskt form. Detta ligger på: Nyköpings kommuns kommunledningskontor (Stadshuset, Stora Torget), på Trafikverkets regionkontor i Eskilstuna (Tullgatan 8) och på Trafikverkets platskontor i Norrköping (Butängsgatan 23).

Här hittar du järnvägsutredningen

Gå in under fliken "Järnvägsutredningar" och klicka på nedanstående dokument.

  • Ostlänken sträcka Järna - Norrköping (Loddby)
  • Ostlänken sträcka Norrköping (Loddby) -Linköping C