Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygplan
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ostlänkens dragning genom Linköping

Järnvägsplanen för Ostlänkens dragning genom Linköping påbörjas 2018. Trafikverket och Linköpings kommun kommer arbeta i nära samverkan. Arbetet med höghastighetsjärnvägen genom Linköping går nu vidare i nästa steg.

Under hösten har en liten grupp tjänstemän från Trafikverket och Linköpings kommun, arbetat för att skapa förutsättningar för att ha en bra start på planarbetet.  Trafikverket och kommunen har olika perspektiv och utgångspunkter, och därför har det tidigare varit svårt att nå samförstånd. Med ett nytt arbetssätt, där båda parter är delaktiga, kan arbetet med att hitta en lösning som både kommunen och Trafikverket känner sig nöjda med nu fortsätta.

– Det känns bra att vi kommer vidare med Ostlänken i Linköping och att vi är överens om den kommande processen. Vi har många och svåra utmaningar framför oss och just därför är det så viktigt med en nära och öppen samverkan i det fortsatta arbete, säger Lena Erixon generaldirektör för Trafikverket.

Utgångpunkterna för det fortsatta arbetet är att Ostlänken ska gå igenom Linköping och att arbetet med järnvägsplanen sker i dialog och nära samverkan mellan Trafikverket och Linköpings kommun. Arbetet ska leda till att parterna hittar en lösning som båda parterna kan vara nöjda med. Det kan vara en tunnellösning, en markförlagd lösning eller både och.

– Vi är nöjda över att arbetet nu ska gå in i nästa fas och att Ostlänkens dragning genom Linköping äntligen ska börja konkretiseras. Linköpings stadsutveckling är viktig i det fortsatta arbetet och vi utesluter inga alternativ som bidrar till stadens utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund.