Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Porträttbild av Malin Holen, före detta projektchef
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Genom samverkan och dialog skapar vi samhällsnytta

Projektarbetet sker med full kraft både i form av det planeringsarbete vi gör för att kunna bygga höghastighetsjärnvägen och produktion som behöver genomföras som förberedelser.

Byggstartscermonin för  Kardonbanan nu i november är en viktig milstolpe mot trafikstart 2033-35. Många medarbetare hos beställare, konsulter och entreprenörer arbetar varje dag för att realisera Ostlänken. Alla deras  insatser är nödvändiga och kritiska för att vi ska klara vårt uppdrag.

Att möta vår omvärld och närmiljö är viktigt för att säkra att projektarbetet sker på ett hållbart sätt. Därför sker omfattande samverkan och dialog under hela projekttiden, exempelvis genom våra öppna hus. Vi behöver också ha ett nära samarbete med kommunerna längs Ostlänken så att bygget av den nya järnvägen sker i samklang med den regionala utveck- lingen. Ostlänken behövs. Den nya höghastighetsjärnvägen ska bidra till kapacitets- förbättring,  regional utveckling samt snabb- are och pålitligare transporter. Storyn bakom arbetet är stor och viktig och ett sätt att skapa nytta i dagens och  framtidens samhälle.

Ha det bra till vi hörs igen!

Malin Holen