Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sjö
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut om Skavsta station på Nyköpings bibana

Trafikverket har den 31 januari lämnat sitt ställningstagande till regeringen om att gå vidare med kort bibana och station på bibanan mellan Skavsta och Nyköping.

Beslutet ingår i den totala tillåtlighetsprövningen för Ostlänken som Trafikverket idag lämnar till regeringen.

Den samlade bedömningen är att en station på en kort bibana ger bättre kapacitet för både höghastighetståg och regionaltåg. Valet att gå vidare med en bibana och en station på bibanan möjliggör att fler tåg kan trafikera Nyköping och Skavsta. Dessutom kan samma tåg angöra båda stationerna vilket innebär förutsättningar för en kostnadseffektiv tågtrafik. Lösningen med en station på bibanan möjliggör också att tåg kan vända på Skavsta station.

I samband med projektering av höghastighetsbanan kommer Trafikverket även att säkerställa möjligheten att i framtiden komplettera stationen med ytterligare plattformar på huvudbanan.

– En utbyggd höghastighetsjärnväg innebär den största infrastruktursatsningen i modern tid. Det innebär att vi behöver säkerställa nationella och regionala behov. För bästa möjliga kapacitet för både nationell och regional tågtrafik på höghastighetsjärnvägen bedömer Trafikverket att en station på Nyköpings bibana är den bästa lösningen, säger Einar Schuch, regiondirektör Trafikverket.

Den nya järnvägen mellan Södertälje och Linköping utgör en del av Trafikverkets framtida höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg samt Stockholm och Malmö. Utgångspunkter för nya stambanor är att bland annat avlasta det befintliga järnvägsnätet och ge ökat utrymme för såväl lokal- och regional persontrafik liksom en överflyttning av godstransporter från lastbil till järnväg. De syftar också till att minska restider på sträckor med stor efterfrågan och långa restider, samt att bidra till regional utveckling.

Här hittar du allt underlag.