Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Porträttbild av Malin Holen, före detta projektchef
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Det går framåt

Under våren/sommaren väntas beslut från regeringen kring Nationell transportplan 2018-2029, där val av hastighetsstandard för Ostlänken ingår.

Trafikverkets förslag är att – utifrån finansiella ramar – dimensionera Ostlänken för höghastighet 250 km/h med traditionell järnvägsteknik. Tills dess att regeringen fattat beslut fortsätter vi vårt nuvarande uppdrag att planera för höghastighet 320km/h. Vårt mål är att Ostlänken ska stå klar för trafikering 2033-2035.

I projektarbetets många delar konstaterar jag att vi går framåt. Ett exempel på det här är vårt ställningstagande att gå vidare med utredningsalternativet kort bibana och station på bibanan mellan Skavsta och Nyköping. Den samlade bedömningen är att en station på en kort bibana ger bättre kapacitet för både höghastighetståg och regionaltåg. Valet möjliggör att fler tåg kan trafikera Nyköping och Skavsta. Dessutom kan samma tåg angöra båda stationerna. Lösningen med en station på bibanan möjliggör också att tåg kan vända på Skavsta station. I samband med projektering av höghastighetsbanan kommer Trafikverket även att säkerställa möjligheten att i framtiden komplettera stationen med ytterligare plattformar på huvudbanan.

Vårt ställningstagande om kort bibana och station på bibanan är ett beslut som ingått i den totala tillåtlighetsprövningen för Ostlänken. Den komplettering som regeringen bad oss göra förra året lämnades in den 31 januari. Att lämna in underlaget för tillåtlighet är en viktig milstolpe. Ostlänken är ett mycket omfattande projekt som kommer få betydande påverkan på intressen som miljöbalken ska främja. Därför har det varit angeläget att begära prövning om tillåtlighet. I underlaget visar vi på vilken hänsyn vi tar till natur- och kulturmiljön, men också vilken påverkan som inte kan undvikas för att kunna bygga Ostlänken som en höghastighetsjärnväg.

Den nya järnvägen mellan Södertälje och Linköping utgör en del av Trafikverkets framtida höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg samt Stockholm och Malmö. Utgångspunkter för nya stambanor är att bland annat avlasta det befintliga järnvägsnätet och ge ökat utrymme för såväl lokal- och regional persontrafik liksom en överflyttning av godstransporter från lastbil till järnväg. Det syftar också till att minska restider på sträckor med stor efterfrågan och långa restider, samt att bidra till regional utveckling.

Under det här året ser vi fram emot en fortsatt god samverkan och dialog med projekt Ostlänkens alla olika intressenter.

Malin Holen