Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Träd och vatten
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Svårt att undvika skada

När Ostlänken byggs kommer den nya järnvägen passera Trosaåns dalgång. Området är ett av länets fornlämningstätaste områden och Trafikverket försöker minimera skada på kulturmiljön.

I januari lämnade Trafikverket in en komplettering av tillåtlighetsprövningen till regeringen. I den belyser vi bland annat att det är svårt att undvika påtaglig skada på kulturmiljön i Trosaåns dalgång. I arbetet med att ta fram förslag till vart järnvägen ska förläggas har Trafikverket fått ta hänsyn till många olika perspektiv. Till exempel ska vi minimera miljöpåverkan på Tullgarns natura 2000-område, minimera påverkan på riksintressen för kulturmiljö, att kunna uppfylla de restidsmål som ställs på den framtida höghastighetsjärnvägen och utbyggnadens ska ske på ett kostnadseffektivt sätt.

Trosaåns dalgång är en av de mer komplexa och problematiska passagerna i Ostlänken. För att minimera påverkan är det tänkt att järnvägen ska gå på bro genom Trosaåns dalgång. På så sätt behålls siktlinjerna och landskapet kan fortfarande avläsas. I kompletteringen till tillåtlighetsprövningen föreslår Trafikverket bland annat att lokalisering och utformning av järnvägen ska ske med stor hänsyn till landskapets och kulturmiljöns strukturer, karaktärer och värden. Dessutom föreslår vi att sträckningen och utformningen av järnvägen ska ske efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Södermanland och att en särskild åtgärdsplan som ska innehålla de åtgärder som vidtas för att motverka skadlig påverkan och störningar tas fram.

Mer om ämnet finns att läsa i dokumenten Tillåtlighetsprövning av Ostlänken, Trafikverkets yttrande över kompletterande underlag samt PM, Påverkan på riksintressena Trosaåns dalgång, Nyköpingsåns dalgång, Törnevalla och Gamla vägen Stavsjö-Krokek.

Läs mer under Dokument