Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Porträtt av Malin Holen, före detta projektchef
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hållbarhet högt på agendan

Sverige står inför den största utbyggnaden av järnvägen sedan de första stambanorna började byggas.

Planeringen för Ostlänken och angränsande höghastighetsprojekt är i full gång. Ostlänken är det första steget mot en ny generation järnväg och vårt mål är en höghastighetsjärnväg mellan Södertälje och Linköping som öppnar för tågtrafik 2033–35.

Utgångspunkter för nya stambanor är att bland annat avlasta det befintliga järnvägsnätet och ge ökat utrymme för såväl lokal- och regional persontrafik liksom en överflyttning av godstransporter från lastbil till järnväg. Det syftar också till att minska restider på sträckor med stor efterfrågan och långa restider, samt att bidra till regional utveckling. När vi är färdiga har vi varit med och skrivit svensk järnvägshistoria. 

Trafikverkets vision – alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt – är vår utgångspunkt i arbetet med att bidra till ett hållbart samhälle. En del i hållbarhetsarbetet är att ställa krav på minskad klimatpåverkan i alla investeringsprojekt som är större än 50 miljoner kronor.

Projektet Ostlänkens övergripande mål är ett hållbart samhällsutvecklingsprojekt som levererar i rätt tid, till rätt kostnad och innehåll, utan allvarliga arbetsplatsolyckor och som har goda relationer med omvärlden. Under våren/sommaren väntas beslut från regeringen kring Nationell transportplan 2018-2029, där val av hastighetsstandard för Ostlänken ingår. Utifrån de finansiella ramarna i regeringens direktiv har Trafikverket föreslagit att dimensionera Ostlänken som en höghastighet för upp till 250 km/h. Tills dess att regeringen fattat beslut fortsätter vi vårt nuvarande uppdrag att planera för maxhastigheten 320km/h.

I dagarna publicerar projekt Ostlänken sin första hållbarhetsredovisning i enlighet med standarden Global Reporting Initiative (GRI). Vi har beslutat att rapportera efter GRI:s standarder för att på ett transparent sätt möjliggöra jämförelse av vårt hållbarhetsarbete med liknande projekt.

Upprättandet av rapporten fyller även funktionen att identifiera styrkor och brister i vårt arbetssätt vilket gör att den också utgör underlag för interna förbättringar. Hållbarhet har alltid varit en av de viktigaste frågorna för Ostlänken och i och med denna GRI-rapport hoppas vi även kunna inspirera fler infrastrukturprojekt i deras arbete med hållbarhet.

Den 9 april går jag vidare inom Trafikverket till ett nytt uppdrag som direktör på Underhåll. Anna Forslund kliver in som tillförordnad projektchef för Ostlänken. Anna Forslund är idag biträdande projektchef och även hållbarhetschef för projekt Ostlänken.

Malin Holen