Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vatten
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fältmätningar Norrköping

Den närmsta tiden undersöker vi vattendrag som kommer korsas av Ostlänken längs Norrköping-sträckan. Vi undersöker vattendrag, befintlig avvattning och högvattennivåer i sjöar och vattendrag.

Arbetena görs av konsultfirman Sweco på uppdrag av Trafikverket. Syftet är att vi ska få en bild av hur vi kan skydda känsliga vatten, förebygga eventuella översvämningar och se hur vi ska undvika föroreningar från arbeten med Ostlänken. Vi kommer ha med oss utrustning för att bland annat mäta fixpunkter och vattendjup. På en del platser kommer vi även ta vattenprover för att undersöka vattenkvaliteten.

Vi gör detta för att få en bättre förståelse för hur Ostlänkens omgivande geografi ser ut, hur marken används, vad den har för naturvärden och hur vattendragen ser ut och fungerar. Detta för att vi ska kunna planera den nya höghastighetsjärnvägen på bästa sätt.

Vill du se vilka platser vi undersöker? Läs mer och se kartor över områdena här.