Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hållbarhetsrapportens framsida
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny hållbarhetsrapport för Ostlänken

TRV har tagit fram en första hållbarhetsrapport för projekt Ostlänken utifrån GRI-standard. Rapporten beskriver projektets arbete med hållbarhet och lägger grunden för framtida jämförelser över tid samt för andra liknande projekt.

Hållbarhet är en av de viktigaste frågorna för Ostlänken och förhoppningsvis kan rapporten inspirera andra infrastrukturprojekt i deras arbete med hållbarhet. Ett stort antal aspekter som på olika sätt påverkar projektets hållbarhet granskas i rapporten, till exempel upphandling, utsläpp, transport och anställning. Genom rapporten är det även möjligt att identifiera och analysera styrkor och brister i projektets arbetssätt.

I den här första versionen är det för tidigt att göra djupgående analyser då syftet är att lägga grunden för framtida jämförelser. Men det vi kan se är att attityden bland de boende som i närområdena berörs av projektet har förbättrats. Totalt ingick närmare 1 000 personer i attitydundersökningen och under perioden 2016 till 2017 har andelen negativa sjunkit från 20 till 11 procent.

Genom hållbarhetsrapporten kan vi även årligen följa arbetet med att minimera påverkan på de värdefulla naturområden som Ostlänken sträcker sig igenom. Under 2017 genomfördes till exempel samråd med länsstyrelsen i Östergötlands län om skyddade arter i länet. Länsstyrelsen var i stort positiv till de utredningar som genomförts, men har samtidigt begärt dispens för tre specifika fågelarter från 4 § i artskyddsförordningen.

I rapporten redovisas mer ingående information om projektets organisation, dess sociala, ekonomiska och ekologiska påverkan samt de sju hållbarhetsområdena.

Läs rapporten

Hållbarhetsrapportering 2017 – Projekt Ostlänken (649.3 kB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)