Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Porträtt av projektchef Anna Forslund
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Resan fortsätter ...

Trafikverket bygger Ostlänken för att framtidens tågresor ska bli snabbare, pålitligare och mer hållbara genom fler spår och ökad kapacitet. Med Ostlänken ska det bli smidigare att resa grönt.

Hållbarhet är en viktig fråga för Ostlänken och därför har vi tagit fram en första hållbarhetsrapport för projektet utifrån GRI-standard (Global Reporting Initiative). Rapporten beskriver projektets arbete med hållbarhet och lägger grunden för framtida jämförelser över tid samt för andra liknande projekt.

I rapporten följs ett stort antal aspekter upp som på olika sätt påverkar projektets hållbarhet, till exempel upphandling, utsläpp, transport och anställning, men i den här första versionen är det för tidigt att göra några djupgående analyser. Det vi emellertid kan se i de attitydundersökningar som vi kontinuerligt genomför är att inställningen till Ostlänken har förbättrats bland boende i närområden som berörs av den.Under det här året ser vi därför fram emot en fortsatt god samverkan och dialog med projekt Ostlänkens alla olika intressenter.

Vårt fortsatta fokus och uppdrag är att höghastighetsbanan ska ha en maxhastighet på 320 km/h. Men utifrån de finansiella ramarna i regeringens direktiv har Trafikverket föreslagit att Ostlänken dimensioneras för en höghastighet på upp till 250 km/h. Vi inväntar nu besked från regeringen om detta i den Nationella transportplanen för 2018-2029.

Vi inväntar även regeringens beslut om tillåtlighet där lokaliseringen och hänsyn till omgivningspåverkan prövas. Beslutet behövs halvårsskiftet 2018 för att kunna fortsätta planläggning av Ostlänken och för att skapa förutsättningar för att öppna för trafik 2033-2035.

Anna Forslund