Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vattensalamander
Denna nyhet är äldre än 6 månader

eDNA hjälper oss att inventera miljön

Under våren och sommaren 2017 har vi arbetat med en ny metod eDNA, för artinventering av groddjur och fåglar som lever inom korridoren för höghastighetsjärnvägen i Linköpings kommun.

Groddjursinventering

För groddjursinventeringen har vi valt att använda oss av eDNA (Environmental DNA). Metoden går ut på att man genom miljöprovtagning och DNA-analys får snabba och säkra besked om vilka arter som förekommer i småvattnen inom området. Alla djur lämnar DNA i omgivningar de befinner sig i genom exempelvis hudavlagringar och spillning. Detta DNA kan identifieras i laboratorier genom insamling av enkla vatten- och jordprov. Meit Öberg, doktor i populationsekologi hos vår entreprenör WSP har utvärderat metoden i andra projekt med goda resultat. Vi har därför valt att använda metoden även i projekt Ostlänken.

- Det här öppnar fantastiska möjligheter för naturvården. Ibland kan det innebära en helt ny bild av vilka arter som är ovanliga eller ej i ett område. Sannolikheten att upptäcka förekomst av arter i vatten är avsevärt högre än jämfört med traditionella metoder. En vetenskaplig studie har exempelvis visat att sannolikheten att upptäcka arter med traditionella metoder var cirka 58 procent medan eDNA-metoden ökade sannolikheten för detta till 98 procent. WSP har ett etablerat samarbete med ett laboratorium som kan identifiera olika arter genom eDNA-analys. eDNA-inventering av större vattensalamander (Triturus cristatus) har redan använts inom ramen för en bergtäktsansökan.

Ett vattenprov kan tas närsomhelst på dygnet och man är inte beroende av att arten man inventerar är på plats exakt samma tid som inventering utförs då DNA finns kvar i vattnet i cirka två veckor.

Att använda eDNA som metod vid miljöövervakning är fortfarande väldigt nytt, men utvecklingen går fort och mycket forskning och pilotprojekt pågår. WSP bevakar aktuell forskning inom området som gynnar framtagande och användande av kvalitetssäkrade DNA-metoder för miljöövervakning och miljöanalys.

Inom korridoren har 18 områden med naturvärden identifierats. Sviestadån, Kumlaån och dess biflöde Linghemsbäcken bedömdes ha stora värden. De områden med naturvärden som identifierats i Naturvärdesinventeringen används sedan som utgångspunkt för fågelinventeringen.