Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar ett vägarbete.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya vägar på Händelö och Malmölandet i Norrköping

Då många nya verksamheter etablerats under senare år i området Händelö och Malmölandet har behovet av att stärka upp och göra det säkrare för cyklisterna att ta sig fram smidigt, snabbt och tryggt ökat.

Det händer saker på Händelö och Malmölandet utanför Norrköping. Den nya järnvägen börjar få sin form och man kan tydligt se vart i landskapet spåret kommer att gå. I samband med att vi bygger den nya godsjärnvägen Kardonbanan bygger Trafikverket och Norrköpings kommun om gång, cykel och vägnätet på Händelö med nya vägar och cykelvägar. Då många nya verksamheter etablerats under senare år i området och flera cykelpendlar till och från verksamheterna på Händelö och Malmölandet har behovet av att stärka upp och göra det säkrare för cyklisterna att ta sig fram smidigt, snabbt och tryggt också ökat.

Just nu byggs en helt ny bro för cykelbanan som kommer att gå över Kardonbanan mellan Åby och Händelö. Genom de nya gång och cykelvägarna leder vi bort fotgängare och cyklister så mycket som möjligt från den tunga trafiken som går till och från hamnen och verksamheterna på Händelö.

Nya Bravikenvägen

I somras stängde vi Östra Bravikenvägen för trafik då vi börjat bygga i området. Östra Bravikenvägen ersätts med en helt ny väg, Nya Bravikenvägen som även den börjar ta sin form. Nya Bravikenvägen öppnas för trafik i slutet av nästa år. Över den nya vägen kommer järnvägen att passera på bro.

För att skapa utrymme för Ostlänken genom Norrköping bygger vi just nu en
godsjärnväg, Kardonbanan, som ansluter hamnen på Händelö med den befintliga
stambanan. Kardonbanan är ett led i Trafikverkets miljömål för en mer effektiv
och miljövänligare godstransportering i Sverige.