Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg på räls
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Godkänd Miljökonsekvensbeskrivning för Norrköpings nya godsbangård

Nu kan vi äntligen gå vidare och planera för byggstart av Norrköpings nya godsbangård.

När  en järnvägsplan upprättas ska miljökonsekvenserna av planens genomförande beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen ska omfatta de delar av planförslaget som kan innebära en betydande miljöpåverkan. Under februari 2018 samrådde Trafikverket med Länsstyrelsen om den förslagna planen och har efter det redovisat en miljökonsekvensbeskrivning. Under september godkände Länsstyrelsen i Östergötland miljökonsekvensbeskrivningen för Norrköpings nya godsbangård. Det betyder att vi nu kan gå vidare och planera för byggstart 2020. Du kan läsa hela miljökonsekvensbeskrivningen här; Miljökonsekvensbeskrivning för Järnvägsplan Godsbangård.pdf