Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar en medeltida väg som ska undersökts av arkeologer.

Ostlänken kommer att passera Resebro mosse söder om Norrköping. I området tror vi att en gamla medeltida väg mellan Linköping och Norrköping har gått.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arkeologiska utgrävningar i Ostlänkens spår skapar jobb

Innan vi bygger Ostlänken, en ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, krävs omfattande arkeologiska arbeten. För historiskt sett är den här järnvägssträckan Sveriges största arkeologiska projekt.

Uppemot 200 arkeologer kommer att arbeta längs Ostlänkens sträckning när de arkeologiska utgrävningarna är som intensivast om några år. Det framkom under ett seminarium i Norrköping som Trafikverket bjöd in till den 26 november där berörda länsstyrelser och arkeologiföretag deltog.

- Det är i princip så många fältarkeologer som finns i hela Sverige idag. Eventuellt måste vi ta in utländsk kompetens för att täcka upp behovet, säger Magnus Djerfsten, kulturmiljöansvarig på Trafikverket.

För att klara av detta omfattande arbete menar Magnus Djerfsten att det är viktigt att kunna förutse hur många arkeologer som kan komma att behövas. Det är nämligen inte bara Ostlänkens arkeologiska arbete som pågår i Sverige, utan parallellt pågår även andra arkeologiska projekt.

Mer lokala jobbtillfällen

De arkeologiska utgrävningarna kan även innebära mer jobbtillfällen åt lokala entreprenörer. För att genomföra utgrävningarna behövs mycket annan infrastruktur, som byggbodar, grävmaskiner och dumprar.

- Efterfrågan på lokala resurser kommer att vara stor. Det märkte vi tydligt för några år sedan vid bygget av väg och järnväg mellan Motala och Mjölby. Ibland var det svårt att få tag i tillräckligt mycket maskiner, säger Magnus Djerfsten.

Vi kan skriva om Sveriges historia

Ostlänkens sträckning mellan Järna och Linköping är 16 mil lång. Den långa sträckan bidrar till att det finns stora möjligheter för arkeologerna att hitta och analysera fynd som kan jämföras med varandra. Det gör att det samlade resultatet kan skriva om vår historia.

Många intressanta upptäckter kommer att göras och vi har redan idag sett många fynd från stenåldern såsom gravfält och bosättningar. Under hösten grävdes även en väg från medeltiden fram i Resebro mosse söder om Norrköping med hjälp av georadar. En metod som kartlägger marken innan arkeologerna börjar gräva och som på så vis gör det enklare för dem att hitta den här typen av fynd.

Betydelsen av samordning

Mängden fynd som kommer att grävas fram och att de finns i olika län ställer stora krav på samordning mellan länsstyrelserna i de tre län som berörs – Stockholm, Södermanland och Östergötland. En nyckelfaktor för ett bra resultat är därför gemensamma strategiska mål, god sammanhållning och att arbetet bedrivs på ett likartat sätt inom länsttyrelserna och Trafikverket.