Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

ÅF/Tyréns mottar priset av representanter från Trafikverket.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

ÅF/Tyréns vinner arbetsmiljöpris

Ett arbetsmiljöarbete med fokus på samordning, innovation och erfarenhetsutbyte är ett framgångsrikt koncept för ÅF/Tyréns. De är nämligen årets vinnare av Ostlänkens arbetsmiljöpris.

I höstas utlyste Trafikverket en arbetsmiljötävling bland Ostlänkens leverantörer. Årets vinnare är ÅF/Tyréns som, förutom äran, tilldelas en check på 25 000 kronor för personalfrämjande åtgärder.

Motiveringen lyder:

"Arbetet med samordning av arbetsmiljöfrågorna i projekteringen upplevs organiserat och strukturerat och det finns en tydlighet i arbetssätten. ÅF/Tyréns arbetar innovativt samt proaktivt med att identifiera risker. Stort fokus läggs på arbetsmiljöutbildning samt erfarenhetsåterföring internt såväl som externt i samverkan med andra stora projekt."

Golshid Hadialhejazi, arbetsmiljöingenjör, är en av dem som arbetar med arbetsmiljöfrågorna på ÅF/Tyréns. Hon berättar om hur det känns att ta emot priset:

- Vi är såklart stolta och glada över att vi har vunnit Ostlänkens arbetsmiljöpris. En anledning till att vi vann tror jag beror på att vi lagt in arbetsmiljöriskerna i samordningsmodellen. Det gör det enkelt och smidigt för oss att se hur riskerna kan kopplas samman med övrig verksamhet. Något som gör att vi redan nu kan arbeta med att minimera riskerna i ett framtida byggskede.

Varför ett arbetsmiljöpris?

I år är första gången som Ostlänkens leverantörer kan tävla om ett arbetsmiljöpris. Syftet är att belysa att arbetsmiljön är en viktig strategisk fråga. Idag är Ostlänken i huvudsak i planerings- och projekteringsskede. Genom att tidigt öka medvetenheten för arbetsmiljöfrågor kan arbetsmiljörisker minimeras innan anläggningen börjar byggas.

Tävlingsupplägget

De tävlande fick svara på totalt 13 frågor med koppling till BAS-P uppdraget (byggarbetsmiljösamordning för planering och projektering) inom fem olika områden. Dessa områden omfattade deras engagemang i arbetsmiljöfrågorna, arbetets planering och organisation, hur de efterlever lag- och kontraktskrav, deras samverkan med beställare och andra intressenter samt goda exempel från deras projekteringsuppdrag.

Spridning av arbetet

För att sprida goda idéer och arbetssätt till andra i branschen kommer ÅF/Tyréns att få presentera sitt arbetsmiljöarbete för de övriga tävlande under december.