Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Äng med dike och grundvattenrör
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd Vattenverksamhet Korsningen Kardonbanan/Ostlänken, Norrköpings kommun

Nu bjuder vi in till samråd angående vattenverksamheten för berört område i Norrköpings kommun. Allmänhetens synpunkter är viktiga för oss i utformningen av anläggningen.

Dina synpunkter är viktiga

Vid Trafikverkets planerade upprustning av Kardonbanan kommer förberedande arbeten att utföras för att möjliggöra kommande passage av Ostlänken. Dessa arbeten medför att grundvatten behöver ledas bort tillfälligt. Grundvattenbortledning är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken.

Ett viktigt moment i planeringen för Ostlänken är samråden med både myndigheter, privata aktörer och allmänheten. Då kan vi få in synpunkter som kan påverka vårt fortsatta arbete med planeringen av Ostlänken. Nu bjuder vi in till samråd angående vattenverksamheten för berört område i Norrköpings kommun. Allmänhetens synpunkter är viktiga för oss i utformningen av anläggningen.

Dokument

Aktuell information finns i dokumentet SAMRÅDSUNDERLAG VATTENVERKSAMHET-Korsningen Kardonbanan G1/Ostlänken. Dokumentet finns att ladda ner längre ned på sidan.

Dokumentet innehåller det samrådsunderlag Trafikverket tagit fram inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Samrådsunderlaget redovisar den planerade vattenverksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, samt redogör för de olika värden och intressen som berörs.

Så här går du tillväga för att delta

Trafikverket bjuder alltid in till samråd via brevutskick till de som är direkt berörda av arbetet. Vill du delta utan att fått brevutskick hittar du all information kring det pågående samrådet här på vår webbsida.

Samrådet pågår mellan 11 december 2018 – 11 januari 2019

Synpunkter

Synpunkter på ovan nämnda vattenverksamhet skickas senast den 11 januari 2019 till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer: TRV 2018/111668

Mer information

Vid frågor kontakta hydrogeolog Sebastian Pokorny på telefon 010-123 42 75 eller projektledare Henrik Sköld på telefon 010-123 42 25.