Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Från en flotte i vattnet undersöker Trafikverket marken under Kyrksjöns sjöbotten längs den västra strandkanten.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi borrar och tar prover 30 meter under vattenytan

Från en flotte i vattnet undersöker Trafikverket marken under Kyrksjöns sjöbotten längs den västra strandkanten. Resultatet kommer öka vår kunskap om vilken typ av brokonstruktion som kan användas till en eventuell järnvägsbro över sjöns västra delar.

Arbetet är krävande och förutsätter specialistkunskap i form av biologer, fältgeotekniker och limnologer (experter på livet i sötvattenmiljöer). Det var inte heller helt enkelt att få ner flotten och borriggen i sjön. Flotten behövdes lyftas i med hjälp av en grävmaskin från strandkanten då vattendjupet i sjön och färdvägarna till öppet vatten var begränsade. Dessutom behövde vi tillstånd från markägaren.

Provtagning 30 meter under vattenytan

Under närmare tre veckor borrar vi i tolv undersökningspunkter som märkts ut med närmare två meter långa stolpar. Som mest borrar vi så djupt som 30 meter under vattenytan. Proverna som tas upp är från jordlagren under sjöbotten kommer att visa markens geotekniska förutsättningar.

Analys av proverna

Proverna skickas sedan på analys och det kommer ta några veckor innan vi får resultatet, men det vi sett hittills stödjer resultatet från de undersökningarna som vi tidigare gjort från isen. I princip består marken under Kyrksjöns sjöbotten av mycket lösa bottensediment. Överst finns gyttja och dy därunder följer lera och ett tunt lager av friktionsjord innan bergytan påträffas. Hittills har bergytan registrerats på mellan 5 och 26 meters djup.

Varför gör vi provtagningar?

Den framtida järnvägen ska i så liten utsträckning som möjligt påverka natur- och kulturmiljöer. När vi arbetar med att ta fram den bästa spårlinjen för järnvägssträckan vägs detta samman med ekonomiska och tekniska intressen för att hitta en bra lösning.

Därför behöver vi undersöka marken och det gör vi dels genom egna geotekniska undersökningar och dels genom att vi tar del av de geologiska data som redan finns. Resultaten från undersökningarna ger oss ett underlag som gör att vi kan projektera brons utförande och grundläggning samt andra förstärkningar av marken i området.

Vad krävs för att vi ska få borra och ta prover?

För att få genomföra den här typen av undersökningar behöver vi lämna in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen i Stockholm. Länsstyrelsen gav oss tillstånd att genomföra undersökningarna under en begränsad period, förutsatt att undersökningen genomförs i enligt med de villkor som länsstyrelsen ställt. Till exempel att arbeten i vatten ska utföras med stor försiktighet, teknik som minimerar och begränsar att grumlingspåverkan och att arbetsmaskinerna bör drivas med miljöklassade drivmedel och miljövänliga oljor.

Vi lyfter ner flotten i Kyrksjön.

Vi lägger ner flotten i Kyrksjön.