Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar ett godståg.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Granskning av järnvägsplan för ny godsbangård

Dragningen av Ostlänken genom Norrköping innebär att godsbangården som idag ligger centralt i Norrköping flyttas ut till Malmölandet, norr om Norrköping.

Dragningen av Ostlänken genom Norrköping innebär att godsbangården som idag ligger centralt i Norrköping flyttas ut till Malmölandet, norr om Norrköping. Vid anläggandet av en ny godsbangård ska planläggningen genomföras i enlighet med lagen om byggande av järnväg.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 14 februari-15 mars 2019.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen,
Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast
den 15 mars 2019. Ange diarienummer TRV 2016/33898.

Plats för handlingar: Handlingarna med miljökonsekvensbeskrivning finns tillgängliga på de här adresserna måndag till fredag mellan kl. 08:00-16:00:

  • Trafikverkets Regionkontor Eskilstuna, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna
  • Trafikverkets projektkontor i Norrköping, Luntgatan 28, våning 3, 602 19 Norrköping
  • Norrköping kommuns kontaktcenter, Rosen, Trädgårdsgatan 21, 602 42 Norrköping

För personlig kontakt finns våra representanter från Trafikverket på Luntgatan 28, våning 3, måndagen den 25 februari och måndagen den 11 mars mellan kl. 15:00-18:00.

Granskningshandling för anläggning av Norrköpings godsbangård, Norrköpings kommun, februari 2019 finns tillgängliga på dokumentuppsamlingswebbsidan Aktuella handlingar för Ostlänken, under Aktuella handlingar Norrköping, Östgötlands län, klicka här