Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Exempel på bullerskydd
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inventering av bullerskyddsåtgärder

Trafikverket genomför inventering av byggnader längs Ostlänkens sträckning i Nyköpings kommun under veckorna 27-31. Inventeringen ingår i vår bullerkartläggning och ska vara underlag vid bedömning av behov av kompletterande bullerskyddsåtgärder.

Som en del av planeringsarbetet med Ostlänken kartlägger Trafikverket hur kommande tågtrafik påverkar ur ett bullerperspektiv. Om bullervärdena beräknas bli för höga kan vi behöva bygga bullerskyddsskärmar eller utföra fasadåtgärder på byggnader.

Inventeringen görs genom en utvändig besiktning som tar cirka 15 minuter. Det innebär att personalen kommer att titta på statusen på fönster, fasader samt läget på uteplatser. Under tiden kommer de också fotografera byggnaden. Besiktningen ligger sedan till grund för bedömning om bullerskyddsåtgärder behövs eller inte. Bullerskyddsåtgärderna som kan bli aktuella är till exempel tilläggsisolering av fönster, åtgärder på fönsterventiler eller fönsterbyten.  Om bullernivåerna vid en uteplats beräknas bli för höga kan kompletterande bullerskärmar behöva byggas.

Uppdraget utförs av konsultfirman COWI AB. Om du har frågor om inventeringen är du välkommen att kontakta Trafikverkets markförhandlare Ulla Christiansson via kontakfliken.