Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Danuta Jansson tar emot arbetsmiljöpriset
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sweco vinner Ostlänkens arbetsmiljöpris

Arbetsmiljöarbete med fokus på samordning, genomslag i hela verksamheten och erfarenhetsutbyte är ett framgångskoncept för Sweco. De är nämligen årets vinnare av Ostlänkens arbetsmiljöpris.

I höstas utlyste Trafikverket för andra året i rad en arbetsmiljötävling bland Ostlänkens leverantörer. Sweco är årets vinnare för arbetet med att säkerställa en god och säker arbetsmiljö. Förutom äran, tilldelas Sweco en check på 25 000 kronor öronmärkta för personalfrämjande åtgärder.

Motiveringen

”Arbetet med samordningen av arbetsmiljöfrågorna i projekteringen upplevs inkluderat i verksamheten. Arbetsmiljöfrågorna får ta plats och har därmed genomslag i hela projektorganisationen. Sweco har erfarenhetsutbyte med pågående produktion i Kardonbanan, samverkar med produktionsplaneringen och verkar för att olika teknikområden tar hänsyn till varandras lösningar för att skapa en god och säker arbetsmiljö.”

Danuta Jansson, BAS-P handläggare är en av dem som arbetar med arbetsmiljöfrågorna på Sweco.
- Det känns jättebra att få Ostlänkens Arbetsmiljöpris 2019. Vi har under lång tid arbetat metodiskt med arbetsmiljöfrågorna i uppdraget och skapat en uppdragskultur där arbetsmiljöfrågorna får och tar plats i planerings och projekteringsskedet, vilken vi även kommer att arbeta vidare med i uppdraget, berättar Danuta

Varför ett arbetsmiljöpris?

För andra året i rad tävlar Ostlänkens leverantörer om ett arbetsmiljöpris. Syftet är att belysa att arbetsmiljön är en viktig strategisk fråga. Idag är Ostlänken i huvudsak i planerings- och projekteringsskede, men genom att tidigt öka medvetenheten för arbetsmiljöfrågor kan arbetsmiljörisker minimeras innan anläggningen börjar byggas.

Tävlingsupplägget – så här funkar det!

De fyra tävlande leverantörerna fick svara på totalt tio frågor inom fem områden med koppling till BAS-P uppdraget (byggarbetsmiljösamordning för planering och projektering) och hur företaget arbetar med etik och moral samt ohälsosam arbetsbelastning. Områdena omfattade leverantörernas engagemang i arbetsmiljöfrågorna, arbetsmiljöarbetets planering och organisation, lag- och kontraktsefterlevnad, deras samverkan med beställare och andra intressenter samt goda exempel från deras projekteringsuppdrag. Vinnaren utses av Ostlänkens ledningsgrupp.

Spridning av arbetet

Sweco kommer att få presentera sitt arbetsmiljöarbete för de övriga tävlande för att sprida goda idéer och arbetssätt i branschen.