Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Urban Granström (Nyköpings kommun), Kent Nyman (Nyköpings kommun), Anders Sköld (Trafikverket), Einar Schuch (Trafikverket)

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ett viktigt steg för en smidigare pendlingsvardag i Nyköping

Den 11 mars tecknade Trafikverket och Nyköpings kommun ett andra medfinansieringsavtal och ett genomförandeavtal för Nyköpings resecentrum. Avtalen är ett viktigt steg i arbetet för ett nytt, modernt resecentrum.

Dagens järnvägsstation i Nyköping har begränsad kapacitet för framtidens tågtrafik och behöver rustas upp. Tillsammans med Nyköpings kommun planerar vi ett nytt, modernt resecentrum, i närheten av dagens järnvägsstation. Avtalen är viktiga förutsättningar för att reglera ansvar, gränssnitt och kostnader.

- Trafikverket och Nyköpings kommun har ett nära samarbete i den här processen. Kommunen planerar för god stadsutveckling och hanterar frågor kring resecentrum i sin detaljplan. Trafikverkets uppdrag är att utveckla infrastruktur som gör att människor och gods kommer fram smidigt, grönt och tryggt, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket

Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för Nyköpings resecentrum som var ute för granskning i december 2019. Nu analyserar vi de synpunkter som kommit in innan vi kan skicka planen för fastställelse. Parallellt pågår planeringen för byggskedet. 

- Till sommaren planerar vi att ha upphandlat en konsult som ska projektera bygghandlingarna för Nyköpings resecentrum. Tillsammans med konsulten och i fortsatt samverkan med Nyköpings kommun fortsätter vi planeringen av resecentrumets utformning och läge, säger Anders Sköld, produktionsenhetschef Nyköping i projekt Ostlänken.

Om Nyköpings resecentrum 

Det nya resecentrumet blir en knutpunkt för dig som reser till och från Nyköping med tåg, buss, cykel och bil. Tillgängliga entrébyggnader, fler plattformar och säkrare passager ska bidra till ökad kapacitet.

Läs mer om planerna för Ostlänken inom Nyköpings kommun här