Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Samrådsredogörelse Ostlänken i Linköpings kommun

Cirka 150 personer besökte det öppna huset på Linköping Konsert & Kongress den 12 februari, och omkring 75 synpunkter har lämnats in under samrådstiden. Nu är samrådsredogörelsen klar.

Samrådsredogörelsen avser järnvägsplanen för Ostlänken, delen Linköpings tätort. Detta dokument beskriver genomförda samråd och inkomna yttrande till och med den 2 mars 2020.

I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna.  Du hittar dokumentet genom att klicka dig vidare här. 

Nästa steg i arbetet

Nästa steg är en lokaliseringsutredning, som genomförs under år 2020. Samråd pågår fortlöpande under hela planprocessen fram till kungörande för granskning.