Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bergundersökningar längs Ostlänken

Undersökningarna är ett samarbete med Sveriges geologiska undersökning (SGU) och är planerade att starta i mitten av maj 2020. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för de geologiska förhållandena längs Ostlänken.

Ostlänkens korridor går genom ett varierande landskap med berg och dalar. Delar av järnvägen är planerad att gå i tunnel och i skärningar. Under byggtiden behöver vi därför bryta loss och hantera stora mängder berg. Berg är en värdefull resurs vi kan återanvända och vår avsikt är att göra det så lokalt som möjligt, för att minimera transporterna och minska klimatpåverkande utsläpp under byggskedet.

Syftet med aktuella undersökningar är att kartlägga bergets egenskaper för att kunna ta reda på hur vi kan återanvända berget. Undersökningen utförs av Sveriges geologiska undersökning (SGU), myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten.

Så här går undersökningarna till

Vi kommer undersöka bergarters utbredning, kemiska sammansättning och dess tekniska egenskaper, så som motstånd mot nötning och fragmentering. Det sker i två steg.

Först kartlägger vi området och väljer ut provtagningsplatser

I ett första skede gör vi en så kallad kartering av landskapen. Det innebär att bedöma vilken typ av berg som finns, i vilka riktningar sprickor går och var berget är täckt av jord. I samband med karteringen väljer SGU ut platser där vi sedan ska ta prover på berggrunden. När karteringen är genomförd kommer också SGUs kartor över området att uppdateras.

När och hur genomförs första delen av undersökningen?

  • Den första delen av undersökningen är planerad under perioden maj-juli 2020 och sker längs hela Ostlänkens planerade korridor.
  • Här gör vi inga ingrepp i naturen utan använder oss av lupp, kartor och mätutrustning.
  • Vi har informerat de markägare som berörs via brev.


Sedan tar vi prover av bergmaterialet

I nästa steg tar vi prover på de platser som valdes ut under karteringen. Provtagningen är nödvändig för att sedan kunna analysera bergets kemiska sammansättning och testa dess förmåga att motstå tryck, nötning och fragmentering.

När och hur genomförs andra delen av undersökningen?

  • Vi planerar att ta prover på cirka 70 platser mellan Järna och Linköping. Provtagningarna är planerade under perioden augusti-oktober 2020.
  • Varje enskilt prov innebär cirka 40-50 kilo bergmaterial, ungefär en 20-litershink. Större prover än så är aktuellt på cirka 10-20 platser där berget bedöms ha god kvalité och kunna återanvändas för ändamål som ställer höga krav på materialet. De större proverna kan väga mellan 400-500 kilo, ungefär ett vanligt badkar i volym. För de små proverna kommer vi till stor del att slå loss materialet med hjälp av handkraft. För de större proverna behöver vi borra och spräcka berget på ett skonsamt sätt.
  • Under sommaren 2020 planerar vi att kontakta de markägare som berörs och ge närmare information om hur provtagningen kommer att gå till.