Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Samrådsredogörelser för Ostlänken inom Södertälje och Trosa

I oktober 2019 bjöd vi in till samråd om järnvägsplanerna och planerad vattenverksamhet inom Södertälje- och Trosa kommun. Nu har vi sammanställt och svarat på de synpunkter som kom in och här kan du läsa redogörelserna.

Här kan du läsa samrådsredogörelserna för järnvägsplanerna:

Här kan du lösa samrådsredogörelserna för vattenverksamhet:

Vad innehåller samrådsredogörelserna?

Respektive samrådsredogörelse är en sammanställning av hur samrådsprocessen har gått till och vilka synpunkter som hittills kommit in från allmänhet, myndigheter, enskilda och särskilt berörda. I redogörelserna svarar vi på de synpunkter som kommit in hittills fram till och med 15 januari 2020.

Dialogen är viktig – tack för att du engagerar dig!

Dialogen är en väsentlig del i vårt planeringsarbete när vi bygger Sveriges nya järnväg. Idag är det fullt i spåren och järnvägen behöver byggas ut. Ostlänken, mellan Järna och Linköping, är första delen av nya stambanor i Sverige. Nya stambanor är en nödvändig förstärkning av järnvägssystemets kapacitet och ger möjlighet till kortare restider, ökad kapacitet och ökad punktlighet.

På sidan Dokument kan hittar du samrådsredogörelserna och annat samrådsunderlag samlat.